Cvičenia / Služby / Vzdelávanie

Pilates a SM Systém

Pilates a SM Systém

Skupinové / Indivuduálne cvičenia

Thajské masáže

Thajské masáže

Pravé thajské masáže

Vzdelávanie

Vzdelávanie

Spolupracujeme so
ZAMAS MASÉRSKA ŠKOLA

 Skupinové cvičenia Pilates

Skupinové cvičenia Pilates

 • Lekcie pilatesu prebiehajú podľa rozvrhu v jednotlivých skupinách podľa stupňa vyspelosti klienta spravidla 2x v týždni ( možnosť aj 1x týždenne)
 • Klient, ktorý začína cvičiť Pilates sa prihlasuje do skupiny pre začiatočníkov.
 • Klient sa záväzne prihlasuje do skupiny formou prihlášky –kontaktného formulára, telefonicky, emailom ( 0908 952686 /info@pilatescassovia.sk)
 • Maximálny počet klientov v skupine je 12, minimálny 4.
 • Rezervácia miesta v kurze nastáva až zakúpením permanentky.
 • Permanentka je stavaná na 10 lekcií na obdobie 7 týždňov od zakúpenia permanentky pri frekvencii cvičenia 2x týždenne), alebo 5 lekcií na obdobie 7 týždňov pri frekvencii cvičenia 1x týždenne. Platnosť permanentky končí vyčerpaním zakúpených lekcií alebo uplynutím obdobia, na ktoré bola permanentka zakúpená a to tým momentom, ktorý nastane skôr. Neodcvičené lekcie do skončenia platnosti permanentky sa neprenášajú do nasledujúceho obdobia.
 • V prípade, že sa na svoju lekciu z vážnych dôvodov neviete dostaviť, je možnosť nahradiť si ju v prípade záujmu aj na iných hodinách podľa rozvrhu po dohode s inštruktorom.
 • Dlhodobú neprítomnosť z vážnych dôvodov riešte indviduálne s inštruktorom.

 • Individuálne cvičenia Pilates

 • Klient a inštruktor po dohode


 • Odporúčania


  Na lekcie noste priliehavý ale nie tesný športový odev, ponožky (najlepšie s protišmykovou úpravou), uterák a pitný režim (minerálka, vodu,..). Do telocvične nie je vhodné nosiť ostré alebo kovové predmety (sponky do vlasov, náramky, hodinky, atď.), ktoré by Vám pri cvičení mohli ublížiť, respektíve by mohli poškodiť podložky alebo náčinie. Spoluúčasť klienta za poškodenie podložky alebo iného náčinia bude riešená individuálne.

  Skupinové lekcie Pilates sú určené pre zdravých účastníkov. Ak ste v minulosti utrpeli vážnejšie zranenie, absolvovali ste operáciu alebo máte iné zdravotné obmedzenie, konzultujte vhodnosť uvedeného cvičenia so svojím lekárom.

  Na lekcie prichádzajte včas, najneskôr 5 minút pred začiatkom lekcie, aby ste svojím neskorým príchodom nerušili ostatných cvičiacich a inštruktora.

  Vedenie centra má právo zmeniť inštruktora v skupine.

  Zakúpením permanentky dávate súhlas so stanovenými podmienkami a odporučaniami VV Štúdia Pilates a regenerácia.

  Inštruktori

  Ing. Viera Vancáková - Inštruktor Pilates I. kvalifikačného stupňa
  Ing. Viera Vancáková - Inštruktor Pilates I. kvalifikačného stupňa
  Ing. Marek Vancák - Inštruktor Pilates I. kvalifikačného stupňa
  Ing. Marek Vancák - Inštruktor Pilates I. kvalifikačného stupňa
  Mgr. Alena Dzuríková - Inštruktor Pilates I. kvalifikačného stupňa
  Mgr. Alena Dzuríková - Inštruktor Pilates I. kvalifikačného stupňa
  František Vancák - Kondičný tréner I. kvalifikačného stupňa
  František Vancák - Kondičný tréner I. kvalifikačného stupňa

  Skupinové cvičenia Pilates