Inštruktori

Inštruktor:  Ing. Viera Vancáková – Inštruktor Pilates I. kvalifikačného stupňa

Certifikáty:
– Inštruktor Pilates I. kvalifikačného stupňa
– Inštruktor Pilates I. kvalifikačného stupňa-Predĺženie spôsobilosti
– Pilates pre tehotné
– Pilates pre seniorov
– Anatómia v pohybe a posturálna analýza
– FIT & OVER BALL
– Pěnový válec
– Manuálna masáž – klasická
– Certifikát o účasti- Workshop pilates day
– Potvrzení o účasti- CORE DECH A DIASTÁZA
 
Inštruktor:  Ing. Marek Vancák – Inštruktor Pilates I. kvalifikačného stupňa

Certifikáty:

– Osvedčenie – Inštruktor Pilates I. kvalifikačného stupňa
– CERTIFICATE OF COMPETETION
– Pilates s OVER BALL I.
– Masér Športovej masáže

 

Inštruktor:  Mgr. Jaroslava Bodová – Inštruktor Pilates II. kvalifikačného stupňa

Certifikáty:

– Certifikát – Balanced Body – Pohybové princípy tela (Balanced Body Movement Principles)
– Certifikát – Balanced Body – Pilates inštruktor 1.Stupňa (Pilates Mat 1 Instructor Training)
– Certifikát – Balanced Body – Pilates inštruktor 2.Stupňa (Pilates Mat 2 Instructor Training)